Kovozavody Prostejov (237)

www: http://www.kovozavody.cz/

フィルタリング

  • 可用性:  • すべてのフィルターを削除します
Bestseller
Supermarine Spitfire Mk.IIA "Polish Eagles"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.IIA "Polish Eagles"

規模: 1:72
製品コード: KOV72303
メーカー: Kovozavody Prostejov

2506JPY また 12800 pts。 在庫あり!

Supermarine Spitfire Mk.IIA LR "Long Range"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.IIA LR "Long Range"

規模: 1:72
製品コード: KOV72305
メーカー: Kovozavody Prostejov

2506JPY また 12800 pts。 在庫あり!

Supermarine Spitfire Mk.IX "Spitfire Stars"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.IX "Spitfire Stars"

規模: 1:72
製品コード: KOV72167
メーカー: Kovozavody Prostejov

2114JPY また 10800 pts。 在庫あり!

Supermarine Spitfire Mk.VA
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.VA

規模: 1:72
製品コード: KOV72307
メーカー: Kovozavody Prostejov

2506JPY また 12800 pts。 在庫あり!

Bestseller
Supermarine Spitfire Mk.VB
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.VB

規模: 1:72
製品コード: KOV72058
メーカー: Kovozavody Prostejov

2114JPY また 10800 pts。 在庫あり!

Bestseller
Supermarine Spitfire Mk.VB "Aboukirk"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.VB "Aboukirk"

規模: 1:72
製品コード: KOV72257
メーカー: Kovozavody Prostejov

2114JPY また 10800 pts。 在庫あり!

Bestseller
Supermarine Spitfire Mk.VB "Aces"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.VB "Aces"

規模: 1:72
製品コード: KOV72074
メーカー: Kovozavody Prostejov

2114JPY また 10800 pts。 在庫あり!

Bestseller
Supermarine Spitfire Mk.VC "Four Barrels over Malta"
Kovozavody Prostejov

Supermarine Spitfire Mk.VC "Four Barrels over Malta"

規模: 1:72
製品コード: KOV72121
メーカー: Kovozavody Prostejov

2506JPY また 12800 pts。 在庫あり!

Bestseller
  • DISCONTINUED
Tempest F.2 „Export“
Kovozavody Prostejov

Tempest F.2 „Export“

規模: 1:72
製品コード: KOV72226
メーカー: Kovozavody Prostejov

2688JPY また 13700 pts。 在庫あり!

Bestseller
  • DISCONTINUED
Tempest F.2 „Silver Wings“
Kovozavody Prostejov

Tempest F.2 „Silver Wings“

規模: 1:72
製品コード: KOV72228
メーカー: Kovozavody Prostejov

2688JPY また 13700 pts。 在庫あり!

  • DISCONTINUED
Tempest F.6 "Over Egypt"
Kovozavody Prostejov

Tempest F.6 "Over Egypt"

規模: 1:72
製品コード: KOV72225
メーカー: Kovozavody Prostejov

2688JPY また 13700 pts。 在庫あり!

Bestseller
  • DISCONTINUED
Tempest Mk.II/F.2
Kovozavody Prostejov

Tempest Mk.II/F.2

規模: 1:72
製品コード: KOV72227
メーカー: Kovozavody Prostejov

2688JPY また 13700 pts。 在庫あり!

Bestseller
ULa-5 »SR
Kovozavody Prostejov

ULa-5 »SR

規模: 1:72
製品コード: KOV72361
メーカー: Kovozavody Prostejov

1963JPY また 10000 pts。 在庫あり!

Vickers FB-19 Mk.I "Bullet" In Russian Services
Kovozavody Prostejov

Vickers FB-19 Mk.I "Bullet" In Russian Services

規模: 1:72
製品コード: KOV72251
メーカー: Kovozavody Prostejov

1811JPY また 9200 pts。 在庫あり!

Z-242L  Military 4x decal
Kovozavody Prostejov

Z-242L Military 4x decal

規模: 1:72
製品コード: KOV-KPEX020
メーカー: Kovozavody Prostejov

783JPY また 4000 pts。 在庫あり!

Z-242L Civil  4x decal
Kovozavody Prostejov

Z-242L Civil 4x decal

規模: 1:72
製品コード: KOV-KPEX019
メーカー: Kovozavody Prostejov

783JPY また 4000 pts。 在庫あり!

Z-37 »melŠk
Kovozavody Prostejov

Z-37 »melŠk

規模: 1:72
製品コード: KOV72120
メーカー: Kovozavody Prostejov

2688JPY また 13700 pts。 在庫あり!

Z-37A »melŠk "Movie Star"
Kovozavody Prostejov

Z-37A »melŠk "Movie Star"

規模: 1:72
製品コード: KOV72203
メーカー: Kovozavody Prostejov

1811JPY また 9200 pts。 在庫あり!

Bestseller
Z-37T Agro Turbo
Kovozavody Prostejov

Z-37T Agro Turbo

規模: 1:72
製品コード: KOV72145
メーカー: Kovozavody Prostejov

2688JPY また 13700 pts。 在庫あり!

Zlin C-106
Kovozavody Prostejov

Zlin C-106

規模: 1:48
製品コード: KOV48009
メーカー: Kovozavody Prostejov

3080JPY また 15700 pts。 在庫あり!

Zlin C-6 "Basa"
Kovozavody Prostejov

Zlin C-6 "Basa"

規模: 1:72
製品コード: KOV72230
メーカー: Kovozavody Prostejov

2114JPY また 10800 pts。 在庫あり!

Bestseller
Zlin Z-181 "Basa"
Kovozavody Prostejov

Zlin Z-181 "Basa"

規模: 1:72
製品コード: KOV72229
メーカー: Kovozavody Prostejov

2114JPY また 10800 pts。 在庫あり!

Bestseller
Zlin Z-226 "Trener"
Kovozavody Prostejov

Zlin Z-226 "Trener"

規模: 1:72
製品コード: KOV-CL72005
メーカー: Kovozavody Prostejov

1237JPY また 6300 pts。 在庫あり!

Bestseller
ZlŪn Z-226A Akrobat
Kovozavody Prostejov

ZlŪn Z-226A Akrobat

規模: 1:72
製品コード: KOV72075
メーカー: Kovozavody Prostejov

1811JPY また 9200 pts。 在庫あり!

Bestseller
Zlin Z-226BT
Kovozavody Prostejov

Zlin Z-226BT

規模: 1:72
製品コード: KOV72004
メーカー: Kovozavody Prostejov

1811JPY また 9200 pts。 在庫あり!

Bestseller
Zlin Z-226MS
Kovozavody Prostejov

Zlin Z-226MS

規模: 1:72
製品コード: KOV72005
メーカー: Kovozavody Prostejov

1811JPY また 9200 pts。 在庫あり!

Zlin Z-381 Basa
Kovozavody Prostejov

Zlin Z-381 Basa

規模: 1:48
製品コード: KOV48010
メーカー: Kovozavody Prostejov

3080JPY また 15700 pts。 在庫あり!